Allt du behöver veta för att vintersäkra poolen

Vår guide för att vintersäkra poolen är anpassad för NordenPool’s produkter som är placerade utomhus. Har du köpt din pool av någon annan än oss bör du konsultera ansvarig säljare för din pool.

När vintern är på intåg och temperaturen börjar falla är det dags att vintersäkra poolen. Tidpunkten för detta är helt beroende på väder och plats i landet och den viktigaste punkten av allt är dränering av cirkulationssystem. Alla rör och anslutningar måste vara helt tömda på vatten för att undgå kostsamma frostskador.

Samtliga Magnelispooler från NordenPool placerade i mark tål infrysning. Har du en pool som är delvis nergrävd ska du sänka vattennivån till något under omgivande markyta, helt fristående pooler bör tömmas helt på vatten och låta bottenutloppet vara öppet för avrinning.

FRITT KLOR PH ALKALINITET TEMPERATUR
0,5 – 1,0 7,2 – 7,6 80 – 120 ca. 7-12°C.

Om vattnet behålls i poolen under vintern, säkerställ att värdena i poolen är enligt ovan innan du fortsätter vintersäkra poolen.

Låt reningsverket cirkulera poolvattnet och fortsätt med reducerad klorering till dess vattentemperaturen i poolen ligger på 7 – 12°C. Efter detta kan du fortsätta enligt stegen här nedan.

Vintersäkra Poolen

Steg för steg

 1. Borsta poolsidorna rena och bottensug noggrant så att poolen blir riktigt ren.
 2. Backspola filtret ordentligt ca 3 – 5 minuter. Ställ därefter centralventilens handtag på FILTER.
 3. Bryt den elektriska strömmen i huvudcentralen.
 4. Tag bort eventuell stege, torka av den och förvara den torrt.
 5. Sänk ner vattennivån till strax under breddavloppets undre kant. Detta gör du genom att antingen öppna bottenventilen eller använda dammsugarslangen med cirkulationspumpen igång.
 6. Skruva loss de ställbara insprutningsmunstyckena (kulorna) – Du skall skruva av hela den rostfria täckringen. Är reningsverket placerat under poolens vattennivå skall vinterpluggar monteras där insprutningsmunstyckena var placerade.
 7. Tag upp belysningsinsatsen och förvara den i en plastpåse på poolkanten eller sänk ned insatsen till poolens botten. Tänk på att vattnet blir kallt på vintern så gör detta innan du stänger av värmen till poolen.
 8. Filtertanken skall dräneras på vatten. Det är olika förfarande med olika filter, de flesta av våra filter har en vanlig gardena slangkoppling, andra har en avtappningskran.
 9. Lossa cirkulationspumpens lock och tag ur silkorgen. Tag bort avtappningspluggarna på pumphus och förfilterhus. Står pumpen utomhus bör motorn demonteras och förvaras inomhus.
 10. Tag bort manometern på filtrets centralventil.
 11. Om värmaren ej är placerad i frostfritt utrymme ska avtappningspluggen demonteras. Finns ej plugg, lossa rörkopplingen mellan filter och värmare, så att värmaren töms på allt vatten. För värmepump är det väldigt viktigt att allt vatten ur värmeväxlaren dräneras, läs gärna tillverkaren manual för att säkerställa att dräneringen blir gjord på rätt sätt. Det skadar heller inte att skydda poolvärmepumpen med ett överdrag, allra helst kompletterat med tak.
 12. Tillsätt algmedel enligt rekommendation på förpackningen. Hoppa över detta steget om poolen är tömd.
 13. Chockklorera enligt rekommendation genom att upplösa klorgranulat i en hink med ljummet vatten och häll detta i poolen. Tänk på att mängden klor som skall i vattnet beror på mängden vatten, inte mängden vatten poolen normalt innehåller. Är poolen tömd skall du låta bli detta steget.
 14. Om poolen är försedd med en trappa, så bör det i trapputrymmet monteras en expansionsupptagare, som kan krympa med isrörelse och minska eventuella påfrestningar på trappan. Detta kan vara några plastdunkar, delvis fyllda med en vatten/glykolblandning. Fäst ett snöre och lämplig tyngd för att placera expansionsuptagaren där du önskar. Normalt byggs våra pooler med trappor av vår stålkonstruktion och dessa tål påfrestningar från is.
 15. Täck över poolen med vinterskydd, har du ett pooltak eller lamellskydd som tål infrysning behövs inget extra vinterpoolskydd.
 16. Säkerställ att alla kopplingar och rör är dränerade ordentligt.

Om du köpt din pool av oss men saknar vinterpluggar till JetSwim eller inlopp ber vi dig kontakta oss snarast. Vill du ha hjälp med vintersäkringen så ordnar vi ett servicebesök.

Varukorg

loader