Viktiga saker att tänka på när du skall köpa pool

Denna artikel är baserad på våra erfarenheter och våra möten med kunder i samband med rådgivning inför köp av pool. Här går vi igenom några av de viktigare punkterna att ta ställning till innan du köper pool samtidigt som vi försöker ta död på en del myter kring ägande, skötsel och drift.

kopa pool

Köpa Pool

Tydlig Vision

Att köpa pool är både enkelt och komplicerat. Försök så långt det är möjligt ta reda på vad du förväntar dig. Hur skall poolen se ut, hur stor skall poolen vara, vill du bada på vintern, vilka tekniska hjälpmedel skall poolen utrustas med, vad är den förväntade livslängden och så vidare.

Rådgör med såväl vänner och grannar som poolföretag för att ta reda på vilka praktiska, estetiska, tekniska och visionära möjligheter som finns så blir det lättare att hitta konkreta önskemål.

Diskussionsforum på internet är en bra plats för efterforskning men läs med kritiska ögon och ta inte allt som skrivs för givet.

Att fråga och bilda sig en uppfattning har sällan ett pris men gör en stor skillnad när du skall jämföra offerter och priser. En mer specifik offertförfrågan ger en bättre grund att jämföra offerter och erbjudanden.

På senare år, med stigande elpriser i takt med ökad medvetenhet kring miljö och hållbarhet ställs större krav på energiförbrukning än någonsin tidigare. En pool är en lyxvara och bidrar givetvis till ökade driftskostnader. Det finns dock en uppsjö lösningar för att så långt som möjligt sänka energiförbrukningen. Detta gäller allt från högeffektiva cirkulationspumpar och moderna poolvärmepumpar till isolerande poolskydd och pooltak. Denna typ av utrustning kostar givetvis mer än det som kallas standard men sänker driftskostnaderna radikalt i förhållande till vad du annars skulle haft.


kopa pool

Realistisk budget

Ta höjd i din budget, att anlägga pool är sällan ett lågprisprojekt. En pool är en investering i din fritid samtidigt som en väl fungerande pool ger en värdehöjande faktor för din egendom. Är poolen placerad inomhus kan du ha rätt till ROT-avdrag. Utomhuspooler är helt undantagna från möjligheter till ROT.

Totalpriset för en komplett pool inte är detsamma som det du normalt hittar i butiken eller i en annons för en kampanj.

Vi tror att du som spekulant kommer göra betydligt klokare val med fakta på bordet innan du bestämmer din budget. Olika typer av pooler och cirkulationsutrustning kräver olika förutsättningar för mark och förberedelser – Fråga din poolleverantör om detta. Priser för grävning, eventuell sprängning, förberedelse av plats där poolen skall monteras och inte minst bortforsling av massor är ofta nog för att flertalet skall tänka en extra gång.

Anlita hantverkare där det räknas.

En entreprenad som utför ett arbete gör att du som kund får garantier samt att någon annan än du själv har ett ekonomiskt ansvar för slut- och följdresultat. Många väljer att spara pengar i sammanhang som vid fel eller olyckor kan ge förödande materiella och/eller ekonomiska konsekvenser.

Du kan givetvis göra många moment själv i samband med ett poolbygge men förhör dig noga om på vilket sätt dina garantier påverkas. Om du väljer att anlägga din pool själv, var extra noggrann med att utföra arbetet fackmannamässigt och dokumentera utförligt under arbetets gång då det blir du själv som bär ansvaret och bevisbördan vid eventuella fel eller olyckor längre fram.


kopa pool

Begär offerter

Precis som med alla typer av hantverk och tjänster kan vi inte nog betona vikten av att begära in offerter från fler poolbyggare. Att köpa pool har blivit allt vanligare och poolbranschen är i stark tillväxt med många aktörer att välja mellan. Se till att kontrollera företagen innan du begär offerter och begär referenser! Ett bolag som utför byggnation skall ha ett giltigt registreringsnummer, vara registrerat för moms och ha en väl tilltagen ansvarsförsäkring.

Kontrollera företag mot t ex allabolag.se eller genom att kontakta skattemyndigheten direkt. Ring och prata med referenser för att få en bättre uppfattning om vad du kan förvänta dig.

Att begära in mellan 3 – 5 offerter bör inte vara några problem oavsett var i landet du bor. De flesta aktörer vi känner till baserar sina offerter på att platsen där poolen skall anläggas redan är klar. Detta gör att du i många fall även behöver ta in offerter för markentreprenad och då gärna för fler poolstorlekar. Tänk på att en offert skall vara tydlig och lätt att förstå. Priser skall inkludera svensk moms och eventuella förutsättningar skall vara tydligt specifiserade. Var extra noggrann med att du förstår villkoren som anges i dina offerter och glöm inte att en offert är ett förslag till en lösning vilken kan diskuteras och ändras.


kopa pool

Prioritera val och tillval

När korten ligger på bordet är det dags att börja sondera. I de flesta fall blir det en kompromiss mellan dröm och budget men här bör du vara lite försiktig. För den som brustit i sin budget försvinner här tillvalen i rafflande fart där all form av automatik och komfort brukar stå först i ledet att försvinna.

Gör dig själv tjänsten att alltid ta med automatisk dosering av kemikalier.

Vattenkvaliteten förblir hälsosam och poolens övriga utrustning får betydligt mindre slitage samtidigt som du slipper tänka på detta. Felaktiga pH och Klorvärden kan skapa otroligt aggressivt vatten och kan förstöra allt vattnet kommer i kontakt med på fler sätt än du kan tänka dig – detta gäller både människor och material. Automatisk dosering är i sammanhanget en billig försäkring och avlastning. Det är dessutom så enkelt att en dyrare variant av utrustning normalt fungerar mer exakt och därmed förstärker din “försäkring”.

Blir totala paketet för dyrt kan det vara läge att titta på en mindre pool innan du stryker alla tillval eller växlar från favoriserad leverantör. Mindre vattenmassor betyder som regel färre inlopp, mindre rör, färre lampor, mindre sandfilter, mindre filtermedia, billigare poolstomme, billigare poolskydd, lägre uppvärmningskostnader och så vidare.

Vårt råd är att du alltså skall se över dina tillval i absolut sista skede, inte det första du gör. En väl fungerande pool med känsla av lyx och avkoppling är just väl fungerande på grund av dess tillval, inte dess storlek.


kopa pool

Att äga och sköta en pool

När du nu har valt att köpa pool är de dags att besanna dina drömmar. Att äga en pool kan vara både en befrielse och förbannelse beroende på vilken utrustning som finns och hur du ser på ditt ägande. En pool som sköter sig själv kommer sällan att vara till last medan en pool helt utan tekniska hjälpmedel fort tar udden av njutningen.

Försommar- och sensommardagar när dagarna är varma och nätterna kalla orsakar i större grad kondens vilket gör att poolen behöver fyllas på mer frekvent.

Om poolen förlorar för mycket vatten kan cirkulationspumpen gå torr vilket betyder ny cirkulationspump om denna saknar motorskydd. Grovfilter och vattenkvalitet bör kontrolleras en gång per vecka för att förhindra aggressivt vatten och driftstopp. Sandfiltret ska backspolas regelbundet för att förhindra biofilm och risk för legionella och poolen skall hållas ren från skräp. Vintern och hösten kräver sina egna rutiner för uppstart och vinternedstängning. Summa summarum kräver en pool faktiskt ganska mycket omvårdnad genom hela badsäsongen.

Den som påstår att detta är enkelt ser förmodligen inte alla regler och detaljer som ett problem.

Vi menar det är en myt att det är enkelt att ha en pool och ser hellre att våra potentiella kunder vet vad som krävs innan resan börjar. En pool är en fantastisk resurs som sprider både välmående och glädje, men för att göra detta måste den skötas ordentligt.


Här finner du vårt formulär för att begära offert. Vi svarar normalt inom 48 timmar under helgfri vardag.

0

Kommentera

Varukorg

loader