aquaVision®

Låt din pool ta hand om dig, inte tvärt om

Det är ingen hemlighet att en pool kräver både underhåll och skötsel. Vattnet måste kontrolleras och justeras regelbundet för att hållas hygieniskt men samtidigt inte vara skadligt eller irriterande. Reningsverket behöver rengöras, vattnet fyllas på…

aquaVision® är ett koncept som tar hand om allt detta för dig medan du tillsammans med familj och vänner njuter av att bada i kristallklart vatten.

Miljöansvar

Isaac Newton sa en gång att vår kunskap är en droppe – från denna insikt måste vi förstå havet.

I tider med begränsade resurser bör vi ta ett hållbart ansvar för framtiden. aquaVision® är ett revolutionerande poolhanteringssystem som omfamnar detta med både helhetssyn och systematisk inriktning.

Omfattande planering, högkvalitativ kompilering och effektiv design av de enskilda komponenterna resulterar i en unik effektivitet hos aquaVision®. Väsentligt minskade energikostnader, minimal användning av kemikalier och ändå konstant vattenkvalitet leder till en ny förståelse för poolautomatisering. Detta är vad vi kallar en lugnande insikt om att aquaVision® gör ett varaktigt bidrag till skyddet av vår miljö samtidigt som du får maximal komfort.

Nytänkande

När vatten och luftkvalitet i poolen når en biologisk och hälsosam form blir känslan av att bada en ren upplevelse.

Om du någon gång badat i en naturlig källa vet du precis vad detta innerbär. Konventionella metoder för vattenrening har nått sin gräns, speciellt när luftkvalitet vägs in. Vanligtvis används klor som desinfektionsmedel men ofta tekniskt undermåligt utformade komponenter gör denna metod allt mer utsatt för kritik.

För att bibehålla både luft och vatten i sin renaste och mest naturliga kvalitet med största möjliga desinfektionssäkerhet behövs ett innovativt tänkande. En ekologisk pool som ser inbjudande ut men samtidigt är en upplevelse att bada i kräver både förebyggande och nytänkande systemlösningar.

Rent vatten

Drycksvattenrening i kombination med ny teknik.

För att garantera rent vatten befriat från bakterier behövs klor. Klor är det mest effektiva kända alternativet för att ta död på legionellabakterier. Det finns andra sätt men då krävs mer än bara en tillsats. aqauaVision® använder klor men bara i ytterst liten mängd.

Filtersystemet är baserat på drycksvattenrening där partiklar i vattnet ges en negativ laddning i kombination med mycket kraftig kavitation och koagulering innan sandfiltret. I sandfiltret väntar specialbehandlat aktivt filtermedia (AFM®) som attraherar de negativt laddade partiklarna och håller dem kvar. Det aktiva filtermediat är biologiskt resistent och självsteriliserande med i princip oändlig livslängd. Resultatet blir att partiklar vars ursprungliga storlek ner till 0,1 micron (typiskt för encelliga bakterier) fastnar i sandfiltret och hålls kvar.

Den noga kalibrerade hastigheten på vatten genom filtret garanterar att fångade partiklar stannar i filtret i väntan på backspolning. Vid backspolning höjer systemet farten på cirkulationspumpen för att frigöra fångade partiklar samtidigt som en automatisk ventil växlar om flödet och filtret spolas rent. Även den högre hastigheten på cirkulationspumpen är noggrant kalibrerad för maximal funktion och filterprestanda för ett bibehållet rent vatten.

aquaVision® Easy

Hjärnan i systemet består av Behnckes poolkontroller. Ett fullt utbyggt system med aquaVision® Easy betyder att din pool går på fullständig autopilot genom hela badsäsongen. Det enda du behöver tänka på är om det finns nog med kemikalier för systemet att dosera. Vi har givetvis lösningar för fjärrstyrning, fjärrövervakning och övriga serviceavtal för den som är extra mån om sin kvalitetstid.

null
null

Poolkontroller

Poolkontrollern är hjärtat i systemet som ser till att alla tillkopplade tillbehör fungerar i symbios.
null
null

1. Inlopp och Utlopp

Genom att använda produkter med kända fysiska egenskaper säkerställs optimal vattendynamik
Cirkulationspump Behncke GmbH Behncke FP15-Eco
Cirkulationspump Behncke GmbH Behncke FP15-Eco

2. Frekvensstyrd Cirkulationspump

Frekvensstyrd cirkulationspump är ett måste, här används den ultraeffektiva Behncke FP15-Eco med precis kalibrering för varje system.
null
null

3. APF Dosering

APF – Aktiv poly flock är ett medel som injiceras under kraftig kavitation för koagulering av partiklar.
null
null

4. Anpassat filter

Behncke har för ändamålet designat specifika filterbehållare för maximal prestanda.
Filterventil Besgo Automatisk Backspolningsventil
Filterventil Besgo Automatisk Backspolningsventil

5. Automatiska ventiler

Automatiska ventiler från Besgo för backspolning
null
null

6. AFM® filtermedia

AFM attraherar de redan negativt laddade partiklarna och fångar dem effektivt i filterbehållaren.
null
null

7. Uppvärmning

Flera typer av uppvärmning kan styras helt automatiskt.
null
null

8. Automatisk Klor/pH reglering

Automatisk klor/pH reglering i flytande form.
null
null

9. ACO - Aktiv Katalytisk Oxidering

ACO doseras direkt i poolvattnet eller genom kavitation för upp till 4 gånger längre livslängd på det aktiva kloret.
null
null

10. LED Belysning

Styr poolens LED Belysning.
null
null

11. Automatiska lamellskydd

Styr ditt automatiska poolskydd. Ett bra lamellskydd sparar upp till 75% i värmeenergi jämfört med en pool utan övertäckning.

Filosofi

Vi lever i en tid med djupa förändringar där kraven på miljö och kvalitet blir av allt större betydelse. Snabba och halvhjärtade produktutvecklingar kan inte längre tillgodose dessa krav. Kreativa men systemiska tankar och idéer är ett faktum för att nå hållbarhet i det långa perspektivet.

Denna filosofi delar vi med Behncke GmbH.

Samtliga komponenter i aquaVision® är mycket noggrant utvalda och individuellt godkända av Behncke för att säkerställa och garantera produktens totala kvalitet. Behncke utvecklar ständigt nya lösningar för att besvara en allt mer kvalitetskritisk marknad under konstant växande krav.

För fler möjligheter med aquaVision® och dess fulla potential, kontakta oss idag.

Varukorg

loader