Automatisk backspolningsventil (1 1/2″)

8.690 kr

Vattentryckstyrd automatisk backspolningsventil med 1 1/2″ anslutningar. Ventilen möjliggör backspolning av sandfiltret utan att man behöver stänga av cirkulationspumpen. Utöver detta går det att automatisera perioder för backspolning så detta sker på automatisk väg samtidigt som cirkulationspumpen anpassas till korrekt hastighet för backspolning. Till denna typ av ventil rekommenderar vi starkt att du använder en frekvensstyrd cirkulationspump för bästa ekonomi och filterprestanda. I priset ingår magnetventil för vattentryckstyrning.

För vattentryckstyrning krävs inkoppling på befintligt vattennät med minst 0,5 bars tryck. Ventilen går även att styra med tryckluft och då krävs en egen kompressor eller anslutning till tryckluftstank.

Tillgänglig som restorder

Brand

Besgo