NordenPoolen®

Låt oss bygga din Pool

NordenPoolen®

NordenPoolen

NordenPoolen är NordenPool AB’s egen modulkonstruktion som i princip saknar begränsningar. Systemet bygger på 2 mm tjockt stål med rejäla stödbockningar i den populära legeringen Magnelis®. Detta är en galvaniserad plåt som innehåller 3% magnesium vilket ger upp till 10x bättre korrosionsskydd och unika självläkande egenskaper. Magnelis® är den enda legeringen på marknaden som uppnår korrisionsklass C5.

En pool med magnelisstomme är ett mycket prisvärt alternativ till betong- och glasfiberpooler. Den är enkel att montera, även för ovana montörer eller hemmafixare. Med förutsättningarna färdig betongplatta eller grusbädd samt att alla delar är på plats är det relativt smärtfritt att få en fungerande pool på en veckas tid.

Konstruktionen  är designad för att vara självbärande. Detta betyder att man kan fylla vatten i poolen utan att återfylla på utsidan eller omvänt. Man kan montera poolen helt fristående oavsett form ovan mark, eller delvis infälld i en sluttning med exempelvis ett infinity-avslut.

Vårt modulsystem tillåter nästan alla tänkbara former och funktioner. Varianter i modulsystemet möjliggör raka,  fantasiformade pooler och trappor – nerfällda soldäck, bänkar och infinity-lösningar.

NordenPoolen ger en större flexibilitet för arbetsplanering och inte minst möjligheter att t ex bygga ett trädäck runt poolen med nedsänkt maskinrum samt lätt åtkomliga rör och anslutningar. Möjligheterna är i princip oändliga.

Magnelis®

NordenPoolen

Med NordenPoolen kan vi ägna mindre tid och resurser på poolstommen, och lägga mer krut på delar som skapar visuellt bestående intryck.

Flexibel

Vår konstruktion har i princip inga begränsningar i form. Vi begränsas enbart av dina drömmar.

Ekonomisk

En självbärande stomme gör det enklare och snabbare att montera jämfört med traditionella konstruktioner.

Miljövändlig

Minskad miljöpåverkan vid tillverkning jämfört med vanlig galvaniserad plåt och plast och längre hållbarhet.

Rostbeständig

Upp till 10x bättre korrisionsskydd jämfört med normal galvaniserad plåt. 25 års garanti mot rostangrepp i marint utsatt miljö!

Realisera din Dröm

Kontakta oss för en genomgång

NordenPoolen® Pooltyper

NordenPool AB | NordenPoolen® 4,22 x 7,25 @ Ruin Retreat

NordenPoolen® Skimmerpool

En skimmerpool är den absolut vanligaste pooltypen i Svenska trädgårdar. Ytvattnet renas via en utsug kallat breddavlopp eller skimmer. I princip är detta ett större uttag i poolväggen vid vattenytan som till ca 2/3-delar ligger i vatten. Alla våra skimmerpooler har en bred men låg ytvattenskimmer (även kallad wide skimmer). Detta gör att vattenytan blir högre än normalt och poolen får ett mer modernt uttryck. Konstruktionen tillverkas i såväl raka som friformade delar och vi använder samma grundkomponenter för poolvägg som för trappor och sittbänkar. Kombinationen gör att du kan designa din pool i princip hur du vill utan att det blir svårt att realisera.

NordenPoolen® Spegelpool

En spegelpool eller (annars omnämnt overflow) bygger på samma princip som bassänger i offentliga badhus där vattenytan går hela vägen upp till poolens ovankant. I normala fall monteras en synlig ränna med galler eller liknande på ovansidan. Vår design gör det möjligt att anlägga omgivande pooldäck så tätt som ett par centimeter från vattnets kant. Omgivande däck kan placeras precis i nivå med vattenytan eller till och med under vattenytan för att skapa ett ultramodernt uttryck.

Alla pooler baserade på offentlig princip kräver balanstankar för mellanlagring av vatten.

NordenPoolen® Infinity

En infinitykant längs en eller flera sidor av en pool ger ett mycket effektfullt uttryck. När man ligger i poolen ger det illusionen av att vattenytan binds samman med horisonten. I vår moduldesign har vi komponenter för att på en eller flera sidor av poolen skapa en infinitykant. Principen är identisk med den i spegelpool men praktiskt ser vi till att det som placeras under poolens infinitykant i normalt synfält aldrig blir synligt. Våra infinitymoduler kan dessutom kombineras med spegelmoduler för att på allvar skapa ett unikt uttryck. Givetvis krävs även här balanstank för vattenbuffert.

Varukorg

loader